Skutecznie wspomaga zarządzanie zasobami ludzkimi w firmach zatrudniających od kilkunastu do kilku tysięcy pracowników

Program z łatwością odwzorowuje złożoną strukturę organizacyjną firmy i spełnia wszystkie wymagania polskiego ustawodawstwa w zakresie ewidencji danych kadrowych,
naliczania wynagrodzeń, zasiłków chorobowych, podatków oraz składek ZUS. Odpowiednia parametryzacja systemu gwarantuje łatwość jego przystosowania do zmieniających się
przepisów i w większości przypadków może być realizowana samodzielnie przez użytkownika programu. System gwarantuje dozwoloną prawem pracy swobodę w definiowaniu
harmonogramów czasu pracy i składników wynagrodzenia. Możliwe są również rozliczenia wielowalutowe. Aplikacja współpracuje z Programem Płatnik i rejestratorami czasu pracy.

Dla kogo:
- Pracownicy działu Kadr oraz rachuby Płac
- Biura rachunkowe
- Firmy świadczące usługi z zakresu rachuby płac oraz ewidencji kadr
- Zarząd

Benefity:
- usprawnienie procesów zarządzania działu HR,
- oszczędność czasu działu HR,
- szybki i intuicyjny dostęp do pełnej informacji o pracowniku,
- gwarancja zgodności z wymogami ustawowymi,
- automatyzacja procesów,
- zmniejszenie ryzyka pomyłek,
- wydajność systemu.

Przeznaczona do prowadzenia księgowości w uproszczonej formie

Dla kogo:
- Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie,
u których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły 1 200 000 euro

Benefity:
- gromadzenie wszystkich danych w jednym miejscu,
- łatwe przygotowywanie sprawozdań,
- ograniczenie czasu na zaksięgowanie wystawionych dokumentów,
- gwarancja zgodności z wymogami ustawowymi,
- intuicyjna obsługa systemu.

Przeznaczona jest do księgowania w oparciu o plan kont.

To ergonomiczne i nowoczesne narzędzie dla księgowych, które pozwala ewidencjonować dokumenty i sporządzać deklaracje oraz sprawozdania bieżące i okresowe.
Usprawnia codzienną pracę, zamykanie miesiąca czy roku obrachunkowego. Oprócz funkcji opartych o ogólne zasady prowadzenia księgowości, oferuje narzędzia,
które automatyzują proces ewidencjonowania dokumentów oraz operacji gospodarczych.

Dla kogo:
- Pracownicy Działu Księgowości i Finansów
- Kapitałowe spółki prawa handlowego (spółka akcyjna i z o.o.)
- Spółki osobowe prawa handlowego (komandytowa i komandytowo-akcyjna)

Benefity:
- sprawna i kompleksowa kontrola działalności firmy,
- automatyzacja procesów w firmie,
- możliwość szybkiej analizy danych finansowych firmy,
- gwarancja zgodności z wymogami ustawowymi.
- ciągłość zaksięgowanych informacji.

Pozwala prowadzić ewidencję majątku firmy wg Krajowych (KSR) lub Międzynarodowych (MSR) Standardów Rachunkowości.

Dla kogo:
Firmy zobowiązane do prowadzenia ewidencji majątku trwałego

Benefity:
- pełna weryfikacja majątku firmy,
- automatyzacja wykonywanych operacji na środkach trwałych i majątku,
- pełna rejestracja zdarzeń związanych ze środkami trwałymi,
- możliwość szybkiej analizy informacji o danym przedmiocie, dokumencie.

Obsługuje procesy produkcji w przedsiębiorstwach, które prowadzą ją w oparciu o zdefiniowane technologie
i rejestrują zlecenia produkcyjne bez tworzenia harmonogramu operacji i wykorzystania zasobów


Podstawowym elementem logicznym aplikacji jest technologia o elastycznej strukturze. Do technologii przypisuje się wzorcowe operacje,
które mogą być dla nich wspólne. Surowce, koszty i produkty zyskują powiązanie z operacjami lub wprost z technologiami.

Dla kogo:
- Firmy produkcyjne działające w oparciu o zdefiniowane technologie i zlecenia produkcyjne, w których nie jest potrzebne tworzenie szczegółowych harmonogramów produkcji
- Firmy produkcyjne, w których technologia tworzona jest na potrzeby konkretnego zamówienia klienta
- Firmy handlowe tworzące zestawy z towarów zamawianych u dostawców na potrzeby konkretnych zamówień klientów

Benefity:
- obsługa produkcji w systemie zintegrowanym, powiązanie produkcji z modułem handlowo-magazynowym,
- szybka kalkulacja kosztu wytworzenia,
- szybkie definiowanie technologii z wykorzystaniem operacji wzorcowych,
- swoboda generowania dokumentów magazynowych – na wybrane surowce/produkty, w tym na ilości częściowe.

Wykorzystywany jest w kreowaniu, zarządzaniu i podtrzymywaniu relacji z klientami

Dzięki swojej elastyczności może być użytkowany w każdym przedsiębiorstwie bez względu na wielkość, profil czy branże.

Dla kogo:
- Działy handloweM
- Działy serwisu
- Recepcja/sekretariat
- Marketing
- Telemarketing
- Biura obsługi klienta
- Help desk

Benefity:
- budowanie bazy kontaktów i długotrwałych relacji z kontrahentami,
- łatwy dostęp do informacji – pełna historia kontaktów w jednym miejscu,
- archiwizacja dokumentów związanych z kontrahentami,
- sprawna organizacja pracy, delegowanie zadań oraz kontrola realizacji zleconych prac,
- przemyślane planowanie kontaktów, wzrost zadowolenia klientów,
- budowanie lojalności i profesjonalnego wizerunku firmy,
- określenie potencjału kontrahentów w trakcie procesu ciągłego pozyskiwania informacji oraz ich wykorzystywania.

Zapewnia obsługę firmy w zakresie wystawiania dokumentów sprzedaży

Dla kogo:
- Firmy usługowe
- Firmy handlowe
- Firmy nieprowadzące gospodarki magazynowej o prostym obiegu dokumentów
- Firmy oferujące stałe lub cykliczne usługi

Benefity:
- kompleksowa informacja na temat kontrahenta w jednym miejscu,
- przyspieszenie wprowadzania danych,
- automatyzacja procesu wystawiania dokumentów,
- eliminowanie ryzyka pomyłek,
- bieżąca kontrola stanu należności i zobowiązań.

Zapewnia obsługę firmy w zakresie wystawiania dokumentów sprzedaży, zakupu, ofertowania, ewidencji zamówień i obsługi magazynu

Moduł zawiera Faktury oraz Magazyn, nie może występować w ramach jednej instalacji z enova365 Faktury.

Benefity:
kompleksowa informacja na temat kontrahenta w jednym miejscu,
przyspieszenie wprowadzania danych,
automatyzacja procesu wystawiania dokumentów,
eliminowanie ryzyka pomyłek,
szczegółowa ewidencja ofert oraz zamówień,
bieżąca kontrola stanu należności i zobowiązań,
możliwość indywidualnego dostosowania obrotu magazynowego do potrzeb przedsiębiorstwa.